Ahlan Wa Sahlan,Ana Noor Atikah Rozemi...ASSALAMUALAIKUM

Monday, June 2, 2014

“MENANAM MAKNA UKHUWAH ISLAMIYAH BUAT PEMUDA”


 Dengan Nama Allah Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang
Assalamualaikum warahmatullah..

                Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita. Allah sentiasa memberikan tarbiyyah kepada kita supaya kita tidak lupa dan terhindar daripada sifat kemungkaran. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga kita peroleh syafaat sebagai umat baginda pada akhirat kelak. Amin. Suka untuk saya berkongsi bedah buku yang dikarang oleh seorang ulama, Dr. A’idh al-Qarni yang bertajuk "Selagi Masih Muda". Semoga Allah merahmati beliau. Amin.

Bismillah...

 Oleh: Dr. A’idh al-Qarni. (Bedah Buku: Selagi Masih Muda)

Mendidik anak muda dengan ukhuwah Islam.

      Salah satu cara untuk tarbiyyah (mendidik) pemuda iaitu menanamkan erti Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam). Banyak orang berkata tentang ukhuwah (persaudaraan) dan menyerukan persaudaraan di atas mimbar. Namun ketika turun, dia berinteraksi terhadap orang lain dengan tongkat dan cemeti. Maksudnya, di hadapan orang dia menyeru persaudaraan tetapi ketika duduk di suatu tempat, dia mula mencela hamba-hamba Allah. Contoh, “Si polan manhaj (metode)nya salah… hati-hati dengan si polan dalam masalah akidah. Si polan teruk adabnya… Si polan tidak punya ilmu… Si polan sombong…” Di mana erti persaudaraan? Anda ingin saya menjadikan Anda sebagai saudara, sementara Anda merobek kehormatan saya, menumpahkan darah dan wajah saya?! Anda menginginkan persaudaraan, sementara Anda menghina dan mengejek saya?!

Suatu ketika, orang-orang mendatangi Al-Hasan lalu mereka katakan, “Seseorang telah mencela Anda.” Maka Al-Hasan berkata, “Bawakan kurma untuknya!” Lalu mereka membawakan kurma kepada orang itu dan mengatakan, “Al-Hasan yang mengirimkan kurma untukmu. Kamu memberikan kami pahala-pahala kebaikanmu, justeru kami membalasnya dengan kurma untukmu.” Orang itu pun tidak pernah lagi mencela dan memburuk-burukan Al-Hasan. Kisah lain, seseorang menemui Ibnu Samak iaitu seorang penceramah. Orang itu berkata kepada Ibnu Samak, “Esok kita akan buka kesalahan masing-masing. Esok saya akan buat perhitungan dengan kamu. Dan, kamu berhak membuat perhitungan denganku.”  Ibnu Samak menjawab, “Semoga Allah memberi ampunan kepadamu. Lebih baik esok kita saling mendoakan semoga dosa kita diampuni Allah.” Bukankah lebih baik jika, “Semoga Allah memberi keampunan kepadamu. Anda juga mendoakan agar Allah memberikan keampunan kepada saya.”

Bagaimana anda mendefinisikan Ukhuwah???
 Bukan mudah untuk mendefinisikan ukhuwah. Kerana di dalam persaudaraan terdapat beberapa kewajiban.  Nabi Muhammad SAW bersabda, “Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam: Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepada….”(H.R Al-Bukhari (1240) dengan lafal: …ada 5; dan Muslim (2162) dengan lafal: ..ada 6) 


Namun, kita lihat generasi sekarang ini iaitu ketika sebahagian orang berjumpa dengan yang lainnya, pemuda sepertinya, dia tidak mengucapkan salam kepada saudaranya itu. Dari tarbiyyah jenis apakah orang-orang ini terdidik? Apakah mereka masih menginginkan kemenangan Islam, padahal tidak mahu mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan saudaranya? Rasulullah SAW bersabda, “Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya.
Memberi salam, maniskan wajah


Kedua, Rasulullah SAW menyeru kita agar berwajah manis ketika mengucapkan salam, “Kalaulah sekiranya kamu jumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri…..” (H.R. Ahmad dalam Musnadnya: 14348). 
Saling menasihati secara berhikmah
Ketiga, menasihati sahabat. Rasulullah SAW bersabda, “Apabila dia menasihatimu, maka hendaklah kamu juga memberikan nasihat kepadanya.” (H.R. Muslim: 2162) Namun sebaliknya, apabila Anda diperlihatkan berbagai kesalahan manusia dihadapan Anda. Namun, apakah kamu akan menasihatinya? Tidak! Anda hanya akan melihat dan kemudian menyebarkan hal itu di mana-mana. Sungguh salah! Allah yang akan membuat perhitungan! Apabila Anda bertanya kepadanya, “Demi Allah yang akan membalasmu, kamu menceritakan kesalahan-kesalahannya pada orang lain. Apakah kamu pernah menasihatinya, wahai saudaraku?” Tentu jawapannya, “Tidak.” Sudahkah Anda berbicara dengannya? Pernahkah Anda menulis pesan untuknya? Sesungguhnya Ahlus Sunnah saling menasihati, sedangkan Ahli Bidaah saling membuka kesalahan dan keaiban masing-masing.


Seorang penyair mengatakan:

“Topeng aku dengan nasihatmu ketika aku sendiri.

Hindarilah menasihati di hadapan banyak orang.

Kerana nasihat di depan banyak orang, sebahagian dari celaan.

Kerana itu, aku tidak ingin mendengarnya.

Jika kau tentang aku dan menolak usulku, jangan sedih bila tidak ada kepatuhan.”


 
Menerima jemputan yang tiada unsur maksiat

Keempat, menerima undangan sahabat. Rasulullah SAW bersabda, “Apabila dia mengajakmu (menjemputmu), maka sambutlah!”(H.R. Muslim: 2162) Sulit bagi seseorang muslim itu menolak ajakan atau undangan saudaranya bagi menghadiri acara yang tidak ada haram di situ sehingga boleh dimaklumkan. Akan dibenarkan bila orang-orang itu memiliki berbagai halangan. Tetapi, alasan berhalangan seseorang hanya boleh diterima dalam 2 Perkara:1.      Dia memiliki halangan yang dibolehkan syariat. Maka tidak menjadi masalah. Contohnya, sakit, musafir, terikat waktunya, atau sudah ada janji sebelumnya. Maka hal ini dibolehkan.

2.      Dia mengemukakan alasan kerana adanya bidaah atau kemungkaran di sekitar orang yang mengundang. Maka ini dibolehkan.Imam Ahmad tidak pernah memenuhi undangan orang-orang yang melakukan kemungkaran atau maksiat yang jelas kelihatan. Contoh, jamuan yang dihidangkan arak, ada nyanyian yang ditampilkan dan diperdengarkan ketika acara, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau tidak ada hal-hal tersebut, jika anda menerima undangannya ia akan menyebabkan ukhuwah tererat.


Mendoakan sahabat secara senyap

Kelima, hak wajib dalam Ukhuwah Islamiyah adalah mendoakan sahabat tanpa diketahuinya. Ini adalah bukti kejujuran anda jika mendoakannya tanpa dia ketahui. Hal ini adalah yang dituntut dari kami dan anda sekalian. Lihat bagaimana Allah mengangkat darjat Imam Ahmad dan Imam As-Syafi’i. Imam Ahmad bin Hanbal (semoga Allah merahmatinya) pernah berkata kepada anak lelaki Imam As-Syafi’i (semoga Allah merahmati Imam As-Syafi’i), “Ayahmu termasuk 7 orang yang kudoakan kepada Allah di waktu-waktu menjelang Subuh.” Tujuh orang yang didoakan Imam Ahmad itu adalah sahabat dan saudaranya. Abu Darda’ pula selalu mendoakan 70 puluh sahabatnya tanpa diketahui. Ini kerana doa yang paling cepat dimakbulkan adalah doa seseorang untuk orang lain tanpa diketahuinya.Menziarahi sahabat yang sakit
Keenam, menjenguk sahabat yang sakit. Sehingga, erti persaudaraan benar-benar nampak dalam kenyataan sebenarnya. Nabi Muhammad SAW memang betul-betul pernah melakukannya.

Memanggil sahabat dengan panggilan baik-baik
Adapun, tidak dimasukkan sekali kewajiban memanggil sahabat dengan panggilan baik-baik ke dalam hadis tentang enam hak kewajiban dalam Ukhuwah Islamiyah tadi tetapi dalam hadis riwayat Al-Bukhari (30) dan Muslim (1661) ada menceritakan tentang kewajiban memanggil sahabat dengan panggilan baik-baik. Dalam Shahih Al-Bukhari diceritakan bahawa para sahabat berkumpul di suatu tempat, lalu Bilal sang kekasih hati berbicara. Kemudian Abu Dzar berkata kepadanya, “Sampai-sampai kamu hai anak wanita hitam juga berbicara!”. Benar, Abu Dzar pernah mendapat tarbiyyah daripada Rasulullah SAW tetapi dia juga tidak terlepas daripada melakukan khilaf (kesalahan). Bilal pun mengadu hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW marah dan berubah wajahnya. Ketika Abu Dzar menemui Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun bersabda, “Kamu menghina Bilal dengan menyebut-nyebut ibunya? Sesungguhnya kamu orang yang masih terdapat sifat jahiliyah dalam dirimu!”


Tercetusnya ucapan seperti itu kepada Abu Dzar yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW seakan-akan seperti batu besar, peluru atau panahan petir yang menimpa Abu Dzar. Lalu Abu Dzar berkata,”Wahai Rasulullah, walaupun di usia tuaku ini?” Rasulullah SAW menjawab, “Ya.” Kemudian Abu Dzar pulang sambil menangis. Ketika Bilal berjalan di hadapannya, Abu Dzar berkata, “Aku tidak akan mengangkat kepalaku dari tanah ini, sampai kamu memijak kepalaku dengan kakimu.” Sudah tentu Bilal yang menpunyai akhlak mulia tidak akan melakukannya. Bilal berkata kepada Abu Dzar, “Kamu adalah saudaraku.” Mereka berdua pun berdiri, saling berpelukan dan sama-sama menangis.”

IBRAH DARI SIRAH KABILAH ANSHAR:Di antara dasar-dasar pendidikan bagi pemuda Muslim ialah menjauhkan pemuda dari perbuatan mencela,memaki, ingin dikenali dan menghina orang lain.  Ingatlah ini bukan manhaj Nabi Muhammad SAW kerana baginda SAW bukanlah buruk akhlaknya, bukan yang suka mencela dan menghina. Oleh itu, Allah utuskan Nabi untuk menyatukan berbagai kabilah Arab yang diibaratkan seperti tanduk banteng yang tidak akan pernah bertemu. Dalam Surah Al-Anfal ayat 63 ada menceritakan.Allah SWT berfirman:

"Dan (Dialah) yang menyatupadukan diantara hati mereka (yang beriman itu). Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu-padukan diantara hati mereka akan tetapi Allah telah menyatu-padukan diantara (hati) mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana." (Surah Al-Anfal :63)Kedatangan Islam terus membawa hijrah terhadap kaum Anshar yang berpecah-belah sebelum ini. Kaum Anshar terbahagi kepada 2 kabilah iaitu; suku Al-Aus dan Al-Khazraj. Kedua-dua kabilah ini di waktu jahiliyah sering menumpahkan darah. Ketika kedatangan Nabi Muhammad SAW, kaum Anshar ini saling tolong-menolong. Sehinggalah suatu hari, setan masuk di antara mereka, maklumlah mereka sudah beriman kepada Allah ketika itu.  Lalu seorang Yahudi datang, kemudian duduk di antara mereka.  Yahudi tadi berkata kepada kaum Anshar, “Bagaimana peperangan Bi’ats (peperangan Aus-Khazraj sebelum kedatangan Islam) terjadi di antara kalian?” Yahudi itu tadi sebenarnya mengimbas kembali sejarah berdarah dalam kaum Anshar. Mereka pun menjawab, “Kejadiannya begini… dan juga begini….” Lalu suku Aus berkata, “Kami telah mengalahkan kalian.” Kemudian, orang Khazraj berkata pula, “Tidak. Kami yang menang dari kalian.” Maka kaum Anshar ini saling menghina. Sehinggalah salah seorang daripada mereka berkata, “Perang! Perang! Mari kita tentukan waktunya! Awas kalian di gurun nanti!” Mereka hampir sahaja berperang. Kisah ini diceritakan Ibnu Jarir Al-Thabari dalam tafsirnya ketika membahas firman Allah SWT (Surah Ali-Imran: 100-101):

يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا إِن تُطيعوا فَريقًا مِنَ الَّذينَ أوتُوا الكِتٰبَ يَرُدّوكُم بَعدَ إيمٰنِكُم كٰفِرينَ ﴿١٠٠﴾(100) Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu taat akan sesuatu puak dari orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman.وَكَيفَ تَكفُرونَ وَأَنتُم تُتلىٰ عَلَيكُم ءايٰتُ اللَّهِ وَفيكُم رَسولُهُ ۗ وَمَن يَعتَصِم بِاللَّهِ فَقَد هُدِىَ إِلىٰ صِرٰطٍ مُستَقيمٍ ﴿١٠١﴾(101) Dan bagaimana kamu akan menjadi kafir padahal kepada kamu dibacakan ayat-ayat Allah (Al-Quran), dan dalam kalangan kamu ada RasulNya (Muhammad, s.a.w)? Dan sesiapa berpegang teguh kepada (ugama) Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul (lurus)

Lalu Al-Aus dan Al-Khazraj tadi keluar. Salah seorang dari mereka berseru, “Perang! Perang! Mari menuju gurun!” Mereka kembali menghunuskan pedang. Mereka mengambil pedang dari sarungnya siap sedia ke gurun. Keimanan sudah hilang dari jiwa mereka. Berita ini dimaklumkan kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah segera menyarung pakaiannya untuk meninjau kaum Anshar tadi. 


Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah barisan mereka dan bersabda, “ Wahai manusia, bukankah kalian dulu tersesat sehinggalah Allah membimbing kalian melalui perantaraan ku?” (Tafsir Ibnu Katsir: 1/397) Kemudian Nabi Muhammad mengingatkan mereka, mendakwahi semula mereka dan membacakan beberapa ayat Allah sehingga mereka menitiskan air mata. Lantas, Al-Aus dan Al-Khazraj menjatuhkan pedang ke tanah walaupun hakikat ketika itu mereka bagaikan singa-singa yang siap sedia untuk bertempur.

 Jangan lupa suku Al-Aus dan Al-Khazraj ini adalah veteren dalam perang Badr, Uhud, dan Hunain. Mereka pun saling berpelukan dan tangisan ketika itu semakin kencang.  Kisah ini dipaparkan oleh Ibnu Jarir dan ulama-ulama sewaktunya.


Ukhuwah Islamiyah itu sepatutnya menguatkan ikatan persaudaraan, bukan berpecah belah.
Biar apapun beza pendapat atau jemaah, kita adalah saudara Islam. Terimalah seadanya. =)

Kesimpulan:Ingatlah wahai Muslim bahawa syaitan dan orang-orang kafir sentiasa berusaha untuk memecahkan ukhuwah islamiyah di antara umat Islam. Ego, pra sangka dan iman yang hilang sementara waktu juga punca perpecahan berlaku. Justeru, damaikanlah di antara mereka yang bertelagah dengan membawa mereka pulang kembali kepada Allah melalui ayat-ayat al-Quran karim. Mereka yang beriman kepada Allah dan Muhammad SAW sudah tentu akan patuh dengan ayat-ayat Allah secara keseluruhannya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...